Grand Master

Da Shifu Clark

Seventh Degree Dragon

Shigong Way

Sixth Degree Cobra

 • Shigong Guerrero
 • Shigong Rader

Fifth Degree Mantis

 • Shigong Bottimore

Fourth Degree Crane

 • Shun Shifu Hashimoto
 • Shun Shifu Guerrero Sr.
 • Shifu Amata
 • Shifu J. Hernandez

Third Degree Mongoose

 • Shun Shifu Nugent
 • Shun Shifu Salindong
 • Shun Shifu Cardona
 • Shun Shifu Vines
 • Shun Shifu Wilson
 • Shifu Lehr
 • Shifu Healy
 • Shifu Rhoten
 • Shifu A. Hernandez
 • Shifu Delange

Second Degree Tiger

 • Shun Shifu Heap
 • Shifu Albright
 • Shifu Heap
 • Shifu Orr
 • Shifu Gaughan
 • Shifu Wilson

First Degree Bear

 • Shun Shifu Durham
 • Shifu Raya
 • Shifu Woodard
 • Shifu Panayotakopoulos
 • Shifu Schlosser

Black Belt

 • Shifu Anderson
 • Shifu Kjos